×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اخبار جدید معاونت

مشاهده بیشتر
برگزاری سمپوزیوم مسیر همکاریهای علمی ایران و چین در کشور چین به همت مسئول میز مجازی همکاریهای علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کشور چین

اخبار معاونت

برگزاری سمپوزیوم مسیر همکاریهای علمی ایران و چین در کشور چین به همت مسئول میز مجازی همکاریهای علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کشور چین

مشاهده بیشتر

مراسم خوش آمدگویی انستیتو روانشناسی پکن ‍فرهنگستان علوم چین از دکتر عباس حق پرست ، استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مسئول میز مجازی همکاریهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کشور چین

اخبار معاونت

مراسم خوش آمدگویی انستیتو روانشناسی پکن ‍فرهنگستان علوم چین از دکتر عباس حق پرست ، استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مسئول میز مجازی همکاریهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کشور چین

مشاهده بیشتر

عضویت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در انجمن بین المللی دانشگاه ها

اخبار معاونت

عضویت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در انجمن بین المللی دانشگاه ها

مشاهده بیشتر

نشست دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه و  دکتر جعفر حسین  مسئول منطقه خاورمیانه سازمان بهداشت جهانی مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1402

اخبار معاونت

نشست دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه و دکتر جعفر حسین مسئول منطقه خاورمیانه سازمان بهداشت جهانی مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1402

مشاهده بیشتر

بین المللی سازی بیمارستان ها و گسترش توریسم سلامت در دستور کار روسا و مدیران بیمارستان‌ها

اخبار معاونت

بین المللی سازی بیمارستان ها و گسترش توریسم سلامت در دستور کار روسا و مدیران بیمارستان‌ها

مشاهده بیشتر

برگزاری کارگاه رزومه نویسی اتاق گرنت معاونت بین الملل

اخبار معاونت

برگزاری کارگاه رزومه نویسی اتاق گرنت معاونت بین الملل

مشاهده بیشتر

برگزاری جلسه امکان سنجی بهره برداری از ظرفیت نرم افزار اجتماعی LinkedIn جهت پیشبرد اهداف بین¬المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

برگزاری جلسه امکان سنجی بهره برداری از ظرفیت نرم افزار اجتماعی LinkedIn جهت پیشبرد اهداف بین¬المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

مشاهده بیشتر

اردوی سیاحتی یک روزه کاشان و قمصر دانشجویان دختر ممتازبرگزار گردید

اخبار معاونت

اردوی سیاحتی یک روزه کاشان و قمصر دانشجویان دختر ممتازبرگزار گردید

مشاهده بیشتر

انتشارات انگلیسی

تابلوی اعلانات وبینارها

مشاهده بیشتر
تنظیمات قالب